Start

Obras destacadas

 • A Santa Compaña : traballo inédito feito adrede... (s.a.)

  A Santa Compaña : traballo inédito feito adrede... (s.a.)

  Nóvoa Santos, Roberto

 • Os pobres de Deus : novela orixinal e inédita (1925)

  Os pobres de Deus : novela orixinal e inédita (1925)

  Amado Carballo, Luis

 • Industria conservera : revista mensual : órgano... (Publicación: 1934-)

  Industria conservera : revista mensual : órgano... (Publicación: 1934-)

 • Vigo (Publicación: entre 1906 e 1918)

  Vigo (Publicación: entre 1906 e 1918)

 • La Coruña y su provincia : guía patrocinada... (Publicación: 1925)

  La Coruña y su provincia : guía patrocinada... (Publicación: 1925)

 • Galicia, guía para el turista : 1917 (imp. 1917)

  Galicia, guía para el turista : 1917 (imp. 1917)

 • Grandes fiestas [en] Porriño : septiembre 1960,... (Publicación: 1960)

  Grandes fiestas [en] Porriño : septiembre 1960,... (Publicación: 1960)

 • La Guardia : tercera semana agosto 1960,... (Publicación: 1960)

  La Guardia : tercera semana agosto 1960,... (Publicación: 1960)

 • Villagarcía de Arosa : fiestas de verano,... (Publicación: 1960)

  Villagarcía de Arosa : fiestas de verano,... (Publicación: 1960)

 • Fiestas de Bouzas : julio-16-17-18 y 19-1960 (Publicación: 1960)

  Fiestas de Bouzas : julio-16-17-18 y 19-1960 (Publicación: 1960)

 • Semana Santa : Vigo, XIV abril 1960 (Publicación: 1960)

  Semana Santa : Vigo, XIV abril 1960 (Publicación: 1960)

  Carpo

 • Stella maris : órgano oficial del Apostolado... (Publicación: 1959-)

  Stella maris : órgano oficial del Apostolado... (Publicación: 1959-)

 • Nosa lucha (Publicación: 1961-1969)

  Nosa lucha (Publicación: 1961-1969)

Galiciana is the digital library of Galicia driven by the Secretaría Xeral de Cultura of the Xunta de Galicia and managed by the Library of Galicia.The project aims at the digitization of the most relevant bibliographic funds for Galicia. His aim is attained the maximum visibility of the digital resources integrated into it and interoperability with the main existing digitization projects today (Hispana and Europena).

Galiciana integrates currently, in addition to own funds of the Library of Galicia, works digitized in collaboration with the main Galician heritage libraries. In it you can consult resources digitised in such important cultural institutions for Galicia as the University of Santiago de Compostela, the Museum of the Galician People, the Foundation Penzol of Vigo, the Royal Galician Academy, the Seminar of Mondoñedo or the Library of Local Studies of the Coruña.

News + Ver Más

A BdG enriquece o micrositio do Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia

O micrositio dedicado ao Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico Galego consta desde estes días de varias novidades que enriquecen a información sobre o micrositio : 

-Un mapa interactivo para localizar as bibliotecas participantes, o número de documentos catalogados en cada unha e o ano en que se comezou a traballar en cada biblioteca.

-Información estatística sobre os centros participantes e sobre a colección.

-Un vídeo sobre a historia do catálogo e catro videotitoriais para aprender a usar o catálogo.

Statistics + Ver más

La Biblioteca Dixital de Galicia en cifras

Estadísticas generales y pormenorizadas de las obras que componen esta biblioteca digital. Se elaboran de acuerdo con diversas segmentaciones, como tipo de material, grupos de objetos multimedia o rangos de fechas y se actualizan automáticamente con las nuevas incorporaciones.