ESTATÍSTICAS XERAIS
Estadística General
Número de obras 123
Número de grupos de obxectos multimedia 126
Número de grupos de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto 113
Número de obxectos multimedia 5,621
Número de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto 5,291
Número de bibliotecas con obras 13
Número de localidades con obras 4
Número de provincias con obras 3
Número de editores 12
Autores e colaboradores 67
Materias 27
TIPOLOXÍA DE GRUPOS DE OBXECTOS MULTIMEDIA
Estadística por colección de imágenes y tipo
Imaxe XPG Imaxe XPG 124
Imaxe TIFF Imaxe TIFF 1
Ficheiros PDF Ficheiros PDF 1
Total 126
TIPOLOXÍA DE GRUPOS DE OBXECTOS MULTIMEDIA
NÚMERO DE FONDOS POR BIBLIOTECA Y TIPO DE MATERIAL
Biblioteca Libros Total
Arquivo Municipal de Betanzos 3 3
Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos 1 1
Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" 1 1
Biblioteca da Deputación de Ourense 6 6
Biblioteca de Galicia 17 17
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago 1 1
Biblioteca do Mosteiro de Poio 1 1
Biblioteca do Museo de Pontevedra 5 5
Fundación Penzol 1 1
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento 5 5
Museo do Pobo Galego 135 135
Real Academia Galega 11 11
Universidade de Santiago de Compostela 1 1
OBJETOS MULTIMEDIA POR BIBLIOTECA
Biblioteca Nº grupos de objetos multimedia Nº objetos multimedia
Exemplares Biblioteca de Galicia 5 121
Exemplares Fundación Penzol 2 37
Exemplares Museo do Pobo Galego 107 5,134
Exemplares Real Academia Galega 11 293
Exemplares Universidade de Santiago de Compostela 1 36
Total 126 5,621
OBJETOS MULTIMEDIA POR BIBLIOTECA
RANGO DE DATAS DAS OBRAS
Rango Fechas Ano
Ano do documento máis antigo 1880
Ano do documento máis moderno 1958