Busca avanzada de obras

Operador Campo Valor
Axuda

Busca un ou varios termos nun ou varios campos enlazados por diferentes operadores. E: busca os rexistros que conteñan todos os termos indicados nos distintos campos de procura; OU: busca os rexistros que conteñan calquera dos termos indicados.; NON: busca aqueles rexistros que conteñan o primeiro termo indicado, pero non o segundo..

Os carácteres * e ? buscan termos que comparten unha mesma raíz ou palabras de ortografía dubidosa. Por exemplo: 'ilustr*', recuperará as palabras ilustrador, ilustracións, ilustrada, ilustrativo, etc.; e 'primiti?a' recuperará os termos primitiva e primitiua. Non deben usarse estes carácteres como inicio dun termo de busca.