Datos Abertos Vinculados

Esta sección contén diversos apartados que permiten explorar os siguientes contidos como Datos Abertos Vinculados:

  • Lista de Encabezamientos de Materias en Galego, publicada en formato SKOS.
  • Biblioteca Dixital de Galicia, segundo o Europeana Data Model.

Mediante o menú da esquerda, pode acceder a diferentes seccións para visualizar os datos: