Participar

 

A misión de Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia é converterse na principal plataforma de acceso en Internet ao patrimonio bibliográfico de Galicia. A localización e identificación de todas as obras susceptibles de considerarse patrimonio bibliográfico non sempre é doada. Malia que o Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia (CCPB-G) é unha ferramenta fundamental para desenvolver esta tarefa, existen moitos tipos de materiais que aínda non aparecen descritos nel.

Este foi un dos motivos polos que Galiciana-BDG naceu e quere perpetuarse como un proxecto colaborativo onde incluírmos fondos, non só das bilbiotecas dependenes da Xunta de Galicia, senón tamén doutras institucións da memoria fundamentais para localizar, difundir e preservar o patrimonio bibliográfico galego.

Esta vontade de cooperación tamén debe estenderse á sociedade galega en xeral, polo que consideramos clave darlle entrada ao coñecemento e ás suxestións das persoas usuarias. Queremos que a cidadanía nos axude na tarefa de seleccionarmos as obras fundamentais para o patrimonio cultural de Galicia.

Xa que logo, pode enviarnos a súa proposta de incorporación de obras a Galiciana-BDG, na que debe incluír, polo menos, os seguintes datos:

  • Autor
  • Título
  • Editorial
  • Ano de publicación
  • Motivos polos que considera que esa obra debe incluírse na biblioteca dixital.

As obras propostas deben estar en dominio público, para respectar os dereitos de propiedade intelectual de quen as crease.

Non esqueza indicar na súa proposta os seus datos persoais:

  • Nome e apelidos
  • DNI
  • Enderezo postal
  • Correo electrónico

O enderezo de correo electrónico á que a pode enviar é bibliotecadixital-galiciana.cultura@xunta.gal.

O equipo técnico de Galiciana-BDG enviaralle, no prazo máximo de 1 mes, unha resposta motivada verbo da aceptación ou non da súa proposta.