A Biblioteca Municipal de Estudos Locais da Coruña abriu as súas portas en maio do ano 1991 coa misión de reunir, organizar, difundir e conservar todo tipo de información relacionada coa Coruña e temas xerais de Galicia. Forma parte do Servizo Municipal de Bibliotecas do Concello da Coruña e foi recoñecida pola Xunta de Galicia como “biblioteca de especial interese”. Nela consérvanse todo tipo de publicacións relacionadas coa cidade da Coruña, así como destacadas obras da literatura galega e de temática xeral de Galicia, tratando de constituír un importante fondo galego que, ademais de servir de apoio ao local, sexa protagonista por si mesmo.

Como institución municipal destinada a garantir e facilitar o acceso á información local quixo asumir os retos expostos polos avances das novas tecnoloxías da información e da comunicación que levan a definir novos modelos de servizos de información que respondan as demandas dos usuarios. Tratando de cumprir ca súa vontade de adaptación á contorna dixital, a Biblioteca de Estudos Locais puxo en marcha un proxecto de dixitalización dos seus fondos en colaboración co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Seleccionouse un conxunto uniforme de documentos que van desde o século XVII ao XIX. A través deles pódense repasar distintas áreas do coñecemento, desde a historia da Coruña, por medio de publicacións menores como bandos, ordenanzas, regulamentos, instrucións ou boletíns, ata a historia de Galicia a través de grandes historiadores como López Ferreiro, Martínez Salazar ou Benito Vicetto. Tamén se dixitalizaron obras de autores tan destacados para a cultura galega como Manuel Murguía, Sánchez Bregua, Alfredo Brañas ou Valentín Lamas Carvajal. Todo elo baixo o denominador común de servir como referente para o estudo da historia da Coruña e de Galicia a través dos seus protagonistas.

A Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia non quixo manterse á marxe deste importante proxecto de dixitalización que contribúe á preservación e difusión do noso patrimonio bibliográfico e documental. Para elo, facilitou todos os medios técnicos á súa disposición para que eses fondos dixitalizados sexan accesibles e interoperables a través de Galiciana, biblioteca dixital de Galicia. En total dixitalizáronse 134 obras que suman 18.440 imaxes e que esperamos sexan de interese para os nosos usuarios.

Obras destacadas


bando escritores_1 audiencia escritores_2 festas coruña